Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023

Radyoloji

7M Hastanesi > Tıbbi Birimler

Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve fluoroskopi kılavuz yöntem olarak kullanılmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme alanındaki bu gelişmelere paralel olarak insan vücuduna en az zararı amaçlayan, cerrahi müdahaleleri en az düzeye indirgeyerek tanı ve tedavilerin uygulanmasına olanak veren yöntemler geliştirilmektedir.

Genellikle bölgesel sınırlı uyuşturma (lokal anestezi) kullanılır. Cerrahi işlemlere göre daha kolay uygulanabilen, genellikle daha az ağrılı ve az riskli bu yöntemler sayesinde aynı zamanda hastanede kalış süreleri de daha kısa olmaktadır.

Radyoloji adı verilen bu bilim dalı; görüntüleme sistemleri rehberliğinde tanı konması ve daha çoğunlukla direkt tedavi edici işlemlerin özel aletler kullanılarak radyologlar tarafından uygulanmasını içermektedir.

Hastanemizde yapılan radyolojik işlemler

 1. Ameliyathane hsg          

 2. Beyin mr

 3. Beyin anjio

 4. Beyin venografi

 5. Orbita mr

 6. Kulak mr

 7. Lomber mr

 8. Üst batın mr

 9. Alt batın mr

 10. Prostat mr

 11. Uyluk mr

 12. Ayak mr

 13. Ayak bileği mr

 14. Kol mr

 15. El bileği mr

 16. Nazofarenks mr

 17. Boyun mr

 18. Karotis anjio

 19. Servikal mr

 20. Torakal mr

 21. Toraks mr

 22. Kolon anjiyografi

 23. Ürografi

 24. Diz mr

 25. Kalça mr

 26. Kroris mr

 27. Omuz mr

 28. El mr

 29. Akciğer gr

 30. Diz gr

 31. Bel gr

 32. Tum batın us

 33. Üriner us

 34. Mamografi

 35. Tüm batın mr

 36. Femur mr

 37. Pelvis mr

 38. Hipofiz mr

 39. Kuruk mr

 40. Beyin bt

 41. Tüm batın bt

 42. Paranazal sinüs

 43. Karotis bt

 44. Orbita tomografi

 45. Kulak tomografi

 46. Beyin tomografi

 47. Ayak tomografi

 48. Diz tomografi

 49. Lomber tomografi

 50. Uyluk tomografi

 51. Kol tomografi

 52. Boyun tomografi

 53. Servikal tomografi

 54. Torokal tomografi

 55. Kalça tomografi

 56. Omuz tomografi

 57. El tomografi

 58. Toraks tomografi

 59. Nazofarenks tomografi

 60. Üst batın tomografi

 61. Alt batın tomografi

 62. Ayak bileği tomografi

Özel 7M Hastanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

Detaylı Bilgi
Online Randevu E-Sonuç