Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023

Girişimsel Radyoloji

7M Hastanesi > Tıbbi Birimler

Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve fluoroskopi kılavuz yöntem olarak kullanılmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme alanındaki bu gelişmelere paralel olarak insan vücuduna en az zararı amaçlayan, cerrahi müdahaleleri en az düzeye indirgeyerek tanı ve tedavilerin uygulanmasına olanak veren yöntemler geliştirilmektedir.

Girişimlerde genellikle bölgesel sınırlı uyuşturma (lokal anestezi) kullanılır. Cerrahi işlemlere göre daha kolay uygulanabilen, genellikle daha az ağrılı ve az riskli bu yöntemler sayesinde aynı zamanda hastanede kalış süreleri de daha kısa olmaktadır.

Girişimsel radyoloji adı verilen bu bilim dalı; görüntüleme sistemleri rehberliğinde tanı konması ve daha çoğunlukla direkt tedavi edici işlemlerin özel aletler kullanılarak radyologlar tarafından uygulanmasını içermektedir.

Hastanemizde yapılan girişimsel radyolojik işlemler

 1. Troid biyopsisi
 2. Tükrük bezi biyopsisi
 3. Boyun biyopsisi
 4. Karaciğer biyopsisi
 5. Akciğer biyopsisi
 6. Meme biyopsisi
 7. Perkütan asit drenajı
 8. Perkütan apse drenajı
 9. Perkütan safra kesesi drenajı
 10. Perkütan nefrostomi katateri
 11. Perkütan transhepatik kolanjiografi (ptk)
 12. Subkutan port katateri
 13. Geçici diyaliz katateri
 14. Kalıcı (tünelli) diyaliz katateri
 15. Ultrason eşliğinde parasentez
 16. Ultrason eşliğinde torasentez
 17. Kist aspirasyonu
 18. Baker kist tedavisi

Özel 7M Hastanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

Detaylı Bilgi
Online Randevu E-Sonuç